您的位置:网站首页 > 泰国文化 
 
揭秘泰国男性为何出家当和尚

时间:2013-9-11       查看:6085 次      来源:沪江泰语

 

泰国的和尚也很多,曾经有人调侃到:泰国男女比例本来就严重的失调了,然后一部分男性出家,一部分是人妖,正常的有几个?出家真的有那么好吗?今天跟大家一起来看看出家的好处吧!

อานิสงส์ของการบวช
出家的美德

1. เป็นผู้รู้จักบริหารเวลา คือรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เรียกว่า ความเป็นผู้รู้กาล ซึ่งเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งที่ทำให้เป็นสัปบุรุษ
成为一个更加能够很好支配时间的人,能够好好利用空闲时间从而产生效益,可以说是成为知道时宜的人,这是其中一个使人变为好人的一个美德。

2. แม้ช่วงเวลาจะสั้น แต่ถ้าลงปฏิบัติอย่างจริงจัง ก็จะได้รับความสุขสงบจากการบำเพ็ญสมณะธรรม
尽管出家的时间会很短,但是如果真正的实行了以后,你就会从修行和僧人之道中获得安宁。

3. มีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรม ซึ่งนำไปใช้ควบคู่กับความรู้ทางโลก ให้ได้ใช้ความรู้ ในทางที่ถูกที่ควร
有机会学习一些信义原则,可以拿来与世界上的学科并用,能够正确的使用知识。

4. ได้ฝึกวินัยและเข้าใจวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ถ้าตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองอย่างจริงจัง ต่อไปจะเป็นคนรักระเบียบวินัย
能够训练自己对团队的文化理解和团队纪律。如果能够真诚的训练培养自己,今后将会变成一个有纪律有条理的人。

5. ได้ฝึกสมาธิ ทำจิตให้สงบ ซึ่งเป็นผลดีต่อการเรียนและการทำงานต่างๆ
练习打坐,使自己心平气和,这对今后的学习和工作上都有益。

6. เกิดความปลื้มปีติยินดีที่ได้ทำความดี ซึ่งความปีตินี้เองที่จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงหัวใจอยู่เสมอ
使自己能够做好事而感到开心,这份喜悦将会时刻陶冶着我们情操。

7. ทำให้มีความอดทน ไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคใดๆ
使我们更有耐心,面对各种困难时能够临危不惧。

8. ทำให้รู้จักตนเอง คือรู้ว่าตนเองมีความรู้ความสามารถคุณธรรมแค่ไหนเพียงใด เพื่อที่จะได้พัฒนาปรับปรุงตนเองให้ดียิ่งขึ้น
使我们能够认清自己,认识自己有多少知识能力与道德,然后我们就可以更好的去培养自己让自己变得更好。

9.ได้ชื่อว่าเป็นผู้เริ่มถากถางหนทางไปพระนิพพาน
可谓是开始自己“圆寂”的道路。

10. ผู้บวชย่อมได้โอกาสในการสั่งสมเนกขัมมบารมี (คือบารมีที่เกิดจากการออกบวช) พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
出家的人必定有机会积累出家恩德。(即出家带来的恩德)佛主会让你成为正觉者。

11. ผู้บวชย่อมได้บุญใหญ่ที่จะช่วยปิดอบาย เปิดหนทางสวรรค์และพระนิพพาน ติดตัวไปยาวนาน ถึง 64 กัป
出家的人会得到大恩惠,帮你洗掉罪恶,为你打开天堂和圆寂的道路,这些恩惠会跟随你度过64劫难。

12. ผู้บวชและผู้สนับสนุนการบวชย่อมได้อานิสงส์ (ผลที่ได้จากการทำความดี) คือ เป็นผู้มีปัญญา มีสัมมาทิฐิ สมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์และอริยทรัพย์ และได้เกิดในดินแดนที่มีพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง ไปนับภพนับชาติไม่ถ้วน
出家的人和建议你出家的人都会获得美德。(从做好事中获得的结果。)即:有智慧、有正见的人,充满着财富和美德。来世就会投胎在一个佛教圣明繁荣的国度,有数不清的生命轮回。

13. สังคมและประเทศชาติเกิดความสงบสุข ร่มเย็น ผ่านพ้นปัญหาไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างเป็นอัศจรรย์
国家和社会就会安宁幸福、安逸,能够神奇的度过各种阻碍社会繁荣的难关。

14. สร้างผู้นำทางศีลธรรมให้เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินไทย จะได้ช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาลนาให้อยู่คู่ชาติไทยและโลกใบนี้ไปตราบนานเท่านาน
为整个泰国培养了道德方面的领导者,有助于弘扬佛教文化,让佛教与泰国乃至整个世界并存。

15. สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นแก่พุทธบริษัท 4 ทั้งแผ่นดินไทย เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีบทบาทในการฟื้นฟูศีลธรรม และพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนสืบไป
为泰国的4类佛众创造了团结的精神。让每一类佛众在道德复兴和地方的千秋万代的发展上起到一定作用。

词汇:
อานิสงส์美德 บริหาร管理
ประโยชน์ 效益、利益 บำเพ็ญ修行
สมณะธรรม僧人之道 วินัย纪律
สมาธิ打坐 ปีติ喜悦
หล่อเลี้ยง陶冶 หวั่นไหว惧怕
พระนิพพาน圆寂 อบาย罪恶
ร่มเย็น安逸 สามัคคี团结

  最新更新文章
Mike:不管签不签出生证明 Max...
泰剧《这个平凡的男子》剧情简介 Ja...
泰星Umm晒与妻子Nat逗比照片
泰国明星Mark晒与女友Kimber...
常用泰语中文发音100句(汉语普通话...
泰国男人为什么要出家当和尚呢?
泰国10大地道小吃:泰式煎饼、泰式奶...
泰剧《新美人计2015》剧情介绍
泰国男星Push个人档案(魔幻天使男...
泰星Mike与前女友生子 儿子近照曝...
教你泰国旅游如何预订到泰国廉价机票
泰剧《魔幻天使》剧情介绍(主演:婉娜...
   热门点击文章
泰莎昂·派索克乔纶(Aff)老公So...
阿提查·春那侬(Aum,Umm)和女...
马里奥·毛瑞尔声明与女友Gubgib...
泰星Bie抛开俗世再次出家 可能退出...
泰语入门会话100句(中文标注发音)
提拉德·翁坡帕(Ken)幸福的一家杂...
杰西达邦的老婆Peach Sitam...
Pong与女友Kaew交往一周年的采...
泰国演员Ken及他的老婆介绍
泰语入门会话100句(中文标注发音)
介绍在泰国受年轻人欢迎的三款聊天工具...
泰国女星Kob的丈夫t和女儿 一家三...
Copyright©2006-2020  world68.com  All Rights Reserved.